Procedemento

Modelo 192. Declaración Informativa. Operacións con Letras do Tesouro. Declaración anual.