Procedemento

Modelo 199. Declaración Informativa. Declaración anual de identificación das operacións con cheques das entidades de crédito.