Procedemento

Modelo 231. Declaración informativa. Declaración de información país por país (CBC/DAC4)

Declaración do Modelo 231.

 • Presentación

  A vía principal para a presentación do modelo 231 é mediante servizo web. Toda a información sobre como conectar con este servizo web atoparaa na pestana de Información e Axuda.

  Como unha vía alternativa de presentación, e co obxectivo de facilitar a presentación a todos os contribuíntes obrigados, habilitouse un formulario web para a introdución dos datos da declaración.

  Tamén se habilitou a presentación do xml a través dun cliente de web service

 • Consulta de presentacións realizadas
 • Formulario de alta
 • Formulario de modificación
 • Cliente de web service