Procedemento

Modelo 232. Declaración informativa de operacións ligadas e de operacións e situacións relacionadas con países ou territorios cualificados como paraísos fiscais