Procedemento

Modelo 270. Resumo anual de retencións e ingresos á conta do gravame especial sobre os premios de determinadas lotarías e apostas.