Procedemento

Modelo 296. Declaración Informativa. Retencións e ingresos á conta do imposto sobre a renda de non residentes (sen establecemento permanente). Resumo anual.