Procedemento

Modelo 346. Declaración Informativa. Subvencións e indemnizacións satisfeitas por entidades públicas/privadas a agricultores ou gandeiros.