Procedemento

Modelo 347. Declaración Informativa. Declaración anual de operacións con terceiras persoas.