Procedemento

Modelo 349. Declaración Informativa. Declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias.

Consultas, modificacións e baixas de declaracións