Procedemento

Modelo 611. Declaración Informativa. Pagamentos en metálico do imposto que grava os documentos negociados por Entidades Colaboradoras. Declaración resumo anual.