Procedemento

Modelo 100. Imposto sobre a renda das persoas físicas. Declaración anual.

Presentación de declaracións mediante ficheiro xerado con programa de axuda