Procedemento

Modelo 130. IRPF. Empresarios e profesionais en Estimación Directa. Pagamento fraccionado.

Presentacións utilizando datos de declaracións presentadas previamente ou de períodos anteriores