Procedemento

IVE. Libros rexistro de IVE a través da Sede electrónica da AEAT

Se desexa enviar unha autorización de simplificación en materia de facturación ou de sistemas de rexistro