Procedemento

Modelo 303. IVE. Autoliquidación.

Se desexa confeccionar e presentar o modelo de forma electrónica utilizando datos de declaracións presentadas previamente ou de períodos anteriores