Procedemento

Modelo 360-Modelo 361. IVE. Xestión de devolucións de IVE a empresarios ou profesionais non establecidos no territorio no que soportan o imposto.

Solicitudes de devolución do IVE soportado no territorio de aplicación do Imposto por empresarios ou profesionais establecidos noutro Estado membro