Procedemento

Modelo 368. Declaración de IVE dos réximes especiais de servizos de telecomunicacións, de radiodifusión ou de televisión ou electrónicos.

Réxime da Unión e Réxime exterior da Unión: Presentación