Procedemento

Modelo 200. IS. Imposto sobre sociedades e imposto sobre a renda de non residentes. Documentos de ingreso ou devolución. (Modelo 200 e 206)