Procedemento

Modelo 763. Autoliquidación do imposto sobre actividades de xogo nos supostos de actividades anuais ou plurianuais.