Procedemento

Xestión recadatoria por conta doutros entes.

Cargo de débedas a xestionar e validación destas (Obrigatorio a partir do 1 de xuño de 2018)