Procedemento

Xestión recadatoria por conta doutros entes.

Solicitudes de Autorizacións en Xestión da recadación por Conta de Outros Entes