Procedemento

Modelo 996. Embargo de devolucións xestionadas pola AEAT.