Utilidades

 • Cotexo de documentos mediante código seguro de verificación (CSV)
 • IDENTIFICACIÓN E SINATURAS ELECTRÓNICAS

  Os sistemas de identificación e sinatura dos cidadáns para poder interactuar coa Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), a través da súa Sede electrónica, son os recollidos nos artigos 9 e 10 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

  Tipos de acceso aos trámites da Sede electrónica

  En función do trámite da Sede Electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria ao que acceda, poderá escoller entre os distintos sistemas de identificación (acreditar identidade) e sinatura (expresión da vontade e consentimento) dispoñibles para el. Os tipos de acceso habilitados actualmente son os recollidos na seguinte ligazón:

  http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Ayuda_Selector.shtml

  A AEAT poderá admitir os sistemas de identificación indicados como sistema de sinatura cando permitan acreditar a autenticidade da expresión da vontade e consentimento dos interesados. Cando os interesados utilicen un sistema de sinatura que cumpra estas condicións, a súa identidade entenderase xa acreditada mediante o propio acto da sinatura.

  A AEAT poderá habilitar a utilización de sistemas combinados a partir dos mencionados, mantendo as mesmas garantías de funcionamento establecidas para os devanditos sistemas.

  En particular, os cidadáns poderán utilizar os devanditos sistemas para achegar, consultar, confirmar ou modificar información, propostas ou borradores remitidos ou postos a disposición pola Axencia Tributaria, nos termos e condicións que, no seu caso, se poidan establecer na normativa especificamente aplicable ao trámite concreto ou procedemento.

  Cl@ve PIN.

  Cl@ve PIN é un sistema de identificación baseado no uso dunha clave elixida polo usuario e un PIN comunicado mediante SMS e que require un rexistro previo.

  Pode obter máis información na seguinte ligazón:

  http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Cl_ve_PIN/Cl_ve_PIN.shtml

  Información e validación do DNI electrónico

  Pode consultar máis información sobre o DNI electrónico na seguinte páxina:

  www.dnielectronico.es/

  Para verificar que o seu DNI electrónico funciona correctamente pode utilizar o servizo VALIDe https://valide.redsara.es/valide/validarCertificado/ejecutar.html

  Certificados de identificación e sinaturas electrónicas

  Para obter información sobre que é a sinatura electrónica, como pode obterse, quen pode proporcionala, como e cando debe utilizala, acceda á información relacionada co certificado electrónico no Portal da Axencia Tributaria (www.agenciatributaria.es) no apartado Axuda - Certificado electrónico.

  Os certificados electrónicos admitidos pola Axencia Tributaria serán os emitidos polos prestadores de servizos autorizados polo Ministerio de Economía e Empresa:

  https://sede.minetur.gob.es/es-es/firmaelectronica/Paginas/Prestadores-de-servicios-electronicos-de-confianza.aspx/

 • Validación do certificado de sede
 • Etiquetas
 • Simuladores
 • Descarga de programas de axuda