Calendario de días inhábiles

 Se publica o calendario de días inhábiles no ámbito da Administración Xeral do Estado para o ano 2019.