Cambio no certificado electrónico a utilizar para identificar a Sede electrónica da Axencia Tributaria

O próximo día 10 de decembro se vai a cambiar o certificado electrónico de Sede que se utiliza para identificar a Sede Electrónica da Axencia Tributaria e seus subsedes.