Declaracións e autoliquidacións cuxa presentación finaliza o 21 de outubro

Pode consultar a información no Calendario do contribuínte