Declaracións e autoliquidacións cuxa presentación finaliza o vindeiro 20 de abril