Declaracións e autoliquidacións cuxa presentación finaliza o vindeiro 22 de xaneiro