Declaracións e autoliquidacións cuxa presentación finaliza o 1 de xuño

Pode consultar a información no Calendario do contribuínte