Declaracións e autoliquidacións cuxo prazo de presentación finaliza o 20 de xuño