Non se interrompen os prazos para a presentación de declaracións e autoliquidacións tributarias

A suspensión dos termos e a interrupción dos prazos administrativos que se establecen no Real Decreto que declara o estado de alarma, non será de aplicación aos prazos tributarios, suxeitos a normativa especial, nin afectará, en particular, aos prazos para a presentación de declaracións e autoliquidacións tributarias.

Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.