Notificacións e comunicacións

Renováronse as consultas de notificacións e comunicacións na Sede electrónica, mellorando os seus filtros de busca e facilitando así a localización das pendentes de ler.