Novas consultas de notificacións e comunicacións

Ofrécese un resumo dos envíos que o contribuínte non leu, así como un buscador sinxelo e potente que permite acceder a todas as notificacións e comunicacións.