Procedemento de adhesión ao Código de Boas Prácticas de Asociacións e Colexios de Profesionais Tributarios

Encóntranse dispoñibles na Sede electrónica da Axencia Tributaria, no apartado de Colaboración Social, os trámites de Asociacións e Colexios relacionados co Código de Boas Prácticas. Permiten solicitar a adhesión ao devandito Código, achegando o formulario dispoñible en Sede electrónica e o acordo de adhesión do órgano de goberno da Asociación ou Colexio correspondente.

Así mesmo, pode comunicarse, se é o caso, a firma da Addenda ao Código.

Procedemento de adhesión das Asociacións e Colexios de Profesionais Tributarios ao Código de Boas PrácticasNueva ventana