Rexistro das sucesións e representacións legais de menores e incapacitados

Está dispoñible o procedemento para solicitar a alta no rexistro de sucesións e representacións legais de menor e incapacitados