Regularización cotizacións de azucre e isoglucosa.

Modificouse o procedemento para incluír un novo trámite que permite xestionar a ampliación das devolucións ás campañas 99/00 e 00/01.