Normativa Sede

 
 

Buscar

 
 
 
  • Os meus expedientes

    Poderá coñecer o estado de tramitación de todos os seus expedientes correspondentes aos procedementos cuxa tramitación se iniciase con posterioridade a 1-1-2010, así como realizar os trámites e as consultas previstas. Será necesario dispoñer de DNI electrónico ou de certificado electrónico expedido por calquera entidade autorizada.

  • Os meus datos censuais

    Esta alínea permite o acceso, mediante certificado electrónico válido, aos datos censuais do usuario que figuran nos arquivos da Axencia Tributaria.

  • As miñas notificacións

    Neste apartado poderá acceder á consulta das súas comunicacións e notificacións utilizando algún dos tipos de acceso requirido en cada caso.

  • Consello para a Defensa do Contribuínte