Servizos Dispoñibles

 • Horario: De luns a venres, de 9 a 19 horas (ata as 15 horas en agosto).

  Opcións de información tributaria básica.

  Marque no seu teléfono unha das opcións seguintes, de acordo coa materia da súa consulta:

  1. Imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF)
  2. Imposto sobre sociedades (IS)
  3. Imposto sobre o Valor Engadido (IVE)
  4. Imposto sobre actividades económicas (IAE) - CENSOS
  5. Intrastat -Impostos Especiais (II.EE.)
  6. Alfándegas
  7. Portal de Internet ou programas de axuda
  8. Erro ou problema informático