Servizos Dispoñibles

 • Horario: De luns a venres, de 9 a 14 horas.

  Neste servizo telefónico préstase información e axuda para:

  • Pagamento telefónico de débedas inferiores a 18.000 euros (só para persoas físicas).
  • Cumprimentación do requirimento de datos sobre a conta bancaria de domiciliación de aprazamento ou fraccionamento de pagamento de débedas.
  • Modificación da conta de domiciliación bancaria de aprazamento ou fraccionamento de pagamento.
  • Cando o importe total das débedas sexa inferior a 150.000 euros:
   • Información sobre a orixe, concepto e notificación das débedas apremadas.
   • Solicitude de aprazamento/fraccionamento de pagamento de débedas en vía executiva.
   • Solicitude de compensación de débedas en vía executiva con créditos tributarios.
   • Información sobre o documento de inicio de actuacións de embargo.
   • Información sobre notificación de dilixencias de embargo de contas correntes, soldos, salarios e pensións, créditos, vehículos e devolucións.