Servizos Dispoñibles

 • Horario: De luns a venres, de 9 a 19 horas (ata as 21 horas de abril a xuño e ata as 15 horas en agosto).

  Neste servizo telefónico préstase información e axuda para:

  • Xestión da dedución por familias numerosas e persoas con discapacidade a cargo.
  • Xestión de dedución por maternidade.
  • Comunicación do cambio de domicilio fiscal (agás obrigados a presentar 036/037).
  • Información sobre requirimento de ratificación de datos dos modelos 180, 190, 340, 346, 347
  • Servizo de avisos de notificacións