Aviso de seguridade

 • A Axencia Tributaria advirte de diversos intentos de fraude por vías tecnolóxicos:

  A través de Internet: páxinas web falsas e phishing

  Os intentos de engano fan referencia a supostos reembolsos de impostos, mediante envíos de comunicacións masivas por correo electrónico en que se suplanta a identidade e imaxe da Axencia Estatal de Administración Tributaria, ou ben a identidade de seus directivos. Con frecuencia, os intentos de fraude fan referencia a unha suposta información que imposibilita o envío da devolución da campaña de Renda e suplanta a imaxe da Axencia Tributaria.

  Nestes envíos de correos fraudulentos, coñecidos como “phishing”, se fai referencia a un reembolso de impostos inexistente en que o receptor do e-mail sae beneficiado. Para poder dispor do diñeiro hai que acceder a unha enderezo web ou encher un formulario en que se deben achegar datos de contas bancarias e tarxetas de crédito.

  A Axencia Tributaria lembra que a mellor medida é a prevención dos usuarios ante comunicacións sospeitosas que inclúan a petición de datos bancarios.

  A Axencia Tributaria insiste en que:

  • nunca solicita por correo electrónico información confidencial, económica ou persoal, números de conta nin números de tarxeta dos contribuíntes.
  • nunca paga devolucións con cargo a tarxetas de crédito.
  • nunca cóbrega importe algún polos servizos que presta. O usuario só asumirá o custo compartido das chamadas a teléfonos 901.

  Os dominios reais da Axencia Tributaria son: www.aeat.es, www.agenciatributaria.es e www.agenciatributaria.com. O acceso á Sede Electrónica debe facerse a través dos dominios: www.agenciatributaria.gob.es, www1.agenciatributaria.gob.es, www2.agenciatributaria.gob.es, www4.agenciatributaria.gob.es, www5.agenciatributaria.gob.es, www6.agenciatributaria.gob.es, www7.agenciatributaria.gob.es, www9.agenciatributaria.gob.es, www1.aeat.es, www2.aeat.es, www3.aeat.es, www4.aeat.es, www5.aeat.es e aeat.es.

  Por outra banda, a Axencia Tributaria prohibe expresamente a realización de "framings" ou a utilización por parte de terceiros de calquera outros mecanismos que alteren o deseño, configuración orixinal ou contidos en calquera dos dominios descritos neste Aviso de seguridade.

  Mensaxes de texto (SMS) non enviados pola Axencia Tributaria

  Se detectou o envío aos contribuíntes de mensaxes de texto (SMS) por parte de empresas de atención e información telefónica, que redireccionan as chamadas cara á Axencia Tributaria e as cobran en función de seu tarificación, para solicitar servizos como a solicitude do borrador de Renda e seu confirmación.

  A Axencia Tributaria lembra que os teléfonos de información tributaria básica e outros servizos telefónicos son os que aparecen en seu portal de Internet www.agenciatributaria.es e aos que pode acceder desde o seguinte ligazón:

 • Información Tributaria Básica e outros servizos telefónicos
 • Servizos telefónicos de cita previa alleos á Axencia Tributaria

  Se detectou que determinados números de teléfono ofrecen a posibilidade de concertar cita previa para a confección de declaracións ou a modificación de borradores en oficinas da Axencia Tributaria.

  A Axencia Tributaria quere deixar constancia de que estes números de teléfono son totalmente alleos á mesma e que, ademais de supor elevados custos de tarificación para os usuarios, as citas que se obteñan a través dos devanditos números poderían non ser válidas e polo tanto non atenderse.

 • Servizos de cita previa e outros servizos telefónicos
 • Tamén poderá concertar cita previa, de forma gratuíta, a través de Internet, en www.agenciatributaria.es

  Aplicacións para móbiles

  Se detectou que en determinados markets de apps Android para móbiles hai dispoñibles aplicacións que utilizan a imaxe da Axencia Tributaria ofrecendo servizos en seu nome.

  A Axencia Tributaria quere deixar constancia de que as aplicacións para móbiles elaboradas pola Axencia Tributaria están exclusivamente dispoñibles para seu descarga gratuíta en AppStore e Google Play.

  Colabore para evitar o fraude por Internet

  Estes fraudes son detectados en moitas ocasións grazas á colaboración dos internautas que se pon en contacto cos servizos de información da Axencia Tributaria, que toma inmediatamente as medidas necesarias para perseguiros.

  En caso de dúbida sobre a autenticidade de calquera correo electrónico ou sitio de Internet, SMS recibidos ou servizos de cita previa ou similares, que afirmen estar remitidos ou ser propiedade da Axencia Tributaria, contacte connosco no Centro de Atención Telefónica do Departamento de Informática Tributaria (901 200 347 o 91 757 57 77 o 93 442 27 64) para verificar seu autenticidade.

  A Axencia Tributaria agradece a colaboración cidadá para informar sobre este tipo de actuacións.

  Consellos para evitar a fraude por Internet

  Os intentos de fraude realízanse mediante envíos masivos por correo electrónico nos que se suplanta a identidade e imaxe da Axencia Tributaria.

  En xeral, estes envíos fraudulentos fan referencia a un reembolso de impostos inexistente. Para poder dispoñer do diñeiro hai que acceder a un enderezo web no que se deben achegar datos de contas bancarias e tarxetas de crédito.Non faga clic en ningunha ligazón ou arquivo adxunto que proceda dun correo sospeitoso.

  A Axencia Tributaria nunca solicita por correo electrónico información confidencial, económica ou persoal, nin números de conta nin números de tarxeta dos contribuíntes.

  Para maior seguridade, conéctese á Axencia Tributaria tecleando o enderezo no navegador.

  En especial, no acceso á Sede Electrónica, verifique o noso certificado.