Procedemento

Acceso a arquivos e rexistros e obtención de copias de expedientes concluídos de Aduanas e Impostos Especiais.

Acceso a arquivos e rexistros e obtención de copias de expedientes concluídos de Aduanas e Impostos Especiais.