Procedemento

Procedemento sancionador art.º 7 Lei 7/2012 xestionado por Alfándegas e Impostos Especiais.

Procedemento sancionador art.º 7 Lei 7/2012 xestionado por Alfándegas e Impostos Especiais.