Procedemento

Tránsito: Destinatario autorizado baixo réxime TIR.