Procedemento

Estatuto alfandegueiro da mercadoría: Expedir proba de estatuto da UE a compañías marítimas (manifestos).