Procedemento

Formalidades aduaneiras: Autorización acordos especiais en envíos de valor inferior a 150 euros