Procedemento

Modelos 515 e 517. II. EE. Petición de marcas fiscais á Oficina Xestora de Impostos Especiais