Procedemento

Modelo 510. II. EE. Declaración de operacións de recepción do resto da UE.