Procedemento

Modelo 556. II. EE. Declaración de operacións en fábricas de produtos intermedios (Art.º 32 Lei 38/1992)