Procedemento

Modelo 513. II. EE. Declaración anual de actividade. Imposto sobre a electricidade.