Procedemento

II. EE. Inscrición no censo do imposto sobre o carbón